Hjuna Jaga piedalās neatkarīgajā filmā 'One Day Again'

Aktieris un raidorganizācija Hajuns Jangs ir piedalījies neatkarīgajā filmā “One Day Again”. Šajā filmā Hjuna Jaga atveidos Jurija, sievas lomu…